Personal

Informații despre ocuparea posturilor didactice, de cercetare și auxiliare

Ocuparea posturilor didactice și de cercetare

Condiții legale (ultima actualizare: noiembrie 2018)

Ocuparea posturilor didactice și de cercetare prin concurs public

Metodologie UAUIM privind ocuparea posturilor didactice vacante prin concurs.pdf

Ocuparea posturilor didactice prin examen de promovare

Metodologie UAUIM examen de promovare in cariera didactica.pdf

Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal asociat (plata cu ora)

Menținerea calității de titular după împlinirea vârstei de pensionare

Prelungire titulari peste varsta de pensionare 2018.pdf (actualizat 30.05.2018)

Regulamente

Personal extern proiecte FDI și FCSU

Metodologie privind recrutarea și selecția personalului pe posturile în afara organigramei UAUIM, înființate în vederea implementării proiectelor finanțate din FDI și FCSU:

Transparența veniturilor salariale

Vezi Informații de interes public subtitlul „Situația drepturilor salariale”

Concursuri