UAUIMAnunțuriOcuparea prin transfer la cerere a unui post de consilier juridic gradul I la biroul Juridic

Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere a unui post de consilier juridic gradul I la biroul Juridic

14 iunie 2022

Condiții de ocupare a postului prin transfer la cerere:

Persoanele interesate pot depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” cu sediul în București, strada Academiei nr. 18 - 20, sector 1, în perioada 15.06.2022 – 22.06.2022 (în zilele lucrătoare), în intervalul orar 9,30 – 14,00, dosare care să conțină următoarele documente:

Selecția dosarelor va avea loc la data de 23.06.2022.

Data afișării rezultatului selecției dosarelor: 23.06.2022.

În situatia în care se depun mai multe cereri de transfer la cerere, va avea loc un interviu în data de 24.06.2022 la sediul universității din strada Academiei nr. 18-20, sector 1, la ora 13,00, la biroul Juridic situat la parter. Data afișării rezultatului interviului: 25.06.2022.

Detalii suplimentare se pot obține la tel.: 021.307.71.68