Prima paginăAnunțuriOcuparea prin transfer la cerere a unui post de consilier juridic gradul I la biroul Juridic

Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere a unui post de consilier juridic gradul I la biroul Juridic

14 iunie 2022

Condiții de ocupare a postului prin transfer la cerere:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul științe juridice;
 • vechime în funcția de consilier juridic într-o instituție publică: minimum 6 ani și 6 luni;
 • vechime în muncă: minimum 20 de ani;
 • cunoștințe avansate de operare calculator (Word);
 • să nu fi suferit condamnări;
 • aplicantul să dețină funcția de consilier juridic gradul I într-o instituție publică.

Persoanele interesate pot depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” cu sediul în București, strada Academiei nr. 18 - 20, sector 1, în perioada 15.06.2022 – 22.06.2022 (în zilele lucrătoare), în intervalul orar 9,30 – 14,00, dosare care să conțină următoarele documente:

 • cerere de transfer la cerere;
 • curriculum vitae Europass;
 • actul de identitate - original și copie;
 • diploma de licență - original și copie;
 • carnetul de muncă - original și copie;
 • adeverință eliberată de angajator care să ateste calitatea de angajat, funcția pe care o ocupă în prezent, gradul profesional, vechimea în muncă și vechimea în domeniul juridic;
 • cazier judiciar.

Selecția dosarelor va avea loc la data de 23.06.2022.

Data afișării rezultatului selecției dosarelor: 23.06.2022.

În situatia în care se depun mai multe cereri de transfer la cerere, va avea loc un interviu în data de 24.06.2022 la sediul universității din strada Academiei nr. 18-20, sector 1, la ora 13,00, la biroul Juridic situat la parter. Data afișării rezultatului interviului: 25.06.2022.

Detalii suplimentare se pot obține la tel.: 021.307.71.68