Concurs pentru ocuparea posturilor didactice, sem. II 2022-2023

Publicat 4 mai 2023, actualizat 12 iulie 2023
12 iulie 2023

Rezultate finale concurs posturi didactice iunie 2023.pdf

28 iunie 2023

Rezultate concurs posturi didactice iunie 2023- 28 IUNIE.pdf

27 iunie 2023

Rezultate concurs posturi didactice 27 iunie 2023.pdf

26 iunie 2023

DST L23 Tema concurs post vacant.pdf

21 iunie 2023

Desfasurarea probelor de concurs iunie 2023.pdf

14 iunie 2023

Decizie comisie concurs didactic iunie 2023.pdf

9 mai 2023

Departamentul „Științe tehnice”

Departamentul „Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului”

8 mai 2023

Departamentul „Bazele proiectării de arhitectură”

Departamentul „Sinteza proiectării de arhitectură”

Departamentul „Planificare urbană și dezvoltare teritorială”

Departamentul „Proiectare urbană și peisagistică”

Departamentul „Proiectare de interior și design”

4 mai 2023

Dosarul de concurs

Acte necesare concurs posturi.zip

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”.

Dosare