UAUIMAnunțuriExamen de promovare în cariera didactică universitară sem. I 2021-2022

Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. I 2021-2022

Publicat 13 decembrie 2021, actualizat 17 februarie 2022
17 februarie 2022

Rezultate FINALE examen promovare posturi didactice febr 2022.rtf

16 februarie 2022

Contestatie.docx

9 februarie 2022

Rezultate examen promovare posturi didactice febr 2022.rtf

7 februarie 2022

Desfasurarea probelor de examen de promovare feb 2022.pdf

Tema prelegerii pentru ocuparea postului didactic lector L21 la dept. Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului:
Tipologia locuirii bucureștene moderne în perspectivă istorică
Tematica prelegere L21.docx

Tematica de concurs pentru ocuparea postului didactic lector L14 la dept. Studiu formei și ambient:
Domotică - sisteme inteligente de control
Tematica-L14-SFA-subiect prelegere.doc

Tematica de concurs pentru ocuparea postului didactic lector L15 la dept. Proiectare urbană și peisagistică:
Amenajarea peisagistică formală – Barocul Francez

2 februarie 2022

UAUIM - Procedura interna concus post hibrid.pdf

26 ianuarie 2022

Decizie comisie examen promovare ianuarie 2022.pdf

13 decembrie 2021

Tematică și bibliografie

Departamentul „Bazele proiectării de arhitectură”

Departamentul „Proiectare de interior și design”

Departamentul „Studiul formei și ambient”

Departamentul „Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului”

Departamentul „Proiectare urbană și peisagistică”

Dosarul de concurs

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minimum 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor postale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau prin email la adresa registratura@uauim.ro. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare