Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. I 2021-2022

Publicat 13 decembrie 2021, actualizat 14 decembrie 2021

Tematică și bibliografie

Departamentul „Bazele proiectării de arhitectură”

Departamentul „Proiectare de interior și design”

Departamentul „Studiul formei și ambient”

Departamentul „Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului”

Departamentul „Proiectare urbană și peisagistică”

Dosarul de concurs

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minimum 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

  • curriculum vitae (pdf)
  • lista completa de lucrari
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minime nationale (Excel) - numai candidații la posturi de conferențiar și profesor - Anexa 1
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității (pdf) - Anexa 2

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor postale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau prin email la adresa registratura@uauim.ro. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare