Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC - UAUIM)

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti (C.C.O.C. - U.A.U.I.M.) face parte din structura Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București și își desfășoară activitatea în conformitate cu Carta Universității și cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București. C.C.O.C. are la baza principiul dreptului la asistență și servicii complementare gratuite în învățământul superior de stat, iar în conformitate cu prevederile legale poate stabili relații de colaborare cu alte instituții, în probleme de interes comun.

Regulament statut CCOC.pdf

UAUIM Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera.pdf (11 MB)

Consilierea educationala si cea vocatională promovează constientizarea conexiunilor dintre studii, cunostințele / abilitatile dobandite si utilitatea acestora în viata reală. Consilierea educaționala se referă la relatia interumana de asistență si suport dintre o persoana specializată în consilierea educațională si elev/student, avand ca scop dezvoltarea personala a acestuia. Consilierea vocațională constă in totalitatea actiunilor desfasurate in procesul educațional avand ca scop identificarea si stimularea capacitaților și abilitaților proprii elevului/studentului. Consilierul educațional îi poate ajuta pe cei interesați să-și constientizeze propriile interese si sisteme de valori, promovand autocunoasterea, dezvoltarea personala, capacitatea personală de a face fata problemelor, de a fi analitici și spontani, creativi și constructivi in abordare.

Consilierii C.C.O.C. au rol consultativ, de furnizare de informații, de mediatori in documentarea asupra profesiei, usurand prin informare, legatura dintre cel interesat si ofertele de pe piața muncii. Consilierul nu indică o direcție anume, dar poate pune la dispoziție cadrul general pentru a lua singuri cea mai bună decizie pentru cariera dumneavoastră. Acesta vă poate orienta in dezvoltarea unui sistem coerent de obiective, in clarificarea aspirațiilor, a intereselor profesionale, in identificarea abilităților specifice, a punctelor tari si a celor vulnerabile. Rolul consilierilor nostri este de a vă ajuta să vă structurati singuri planificarea traseului personal educațional.

Categoriile de beneficiari ai C.C.O.C.:

 • Studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București indiferent de programul de studiu pe care aceștia îl frecventează sau de forma de învățământ, inclusiv studenții veniți la studii prin programul de mobilitați;
 • Elevii din anii terminali de liceu;
 • Absolvenții proprii sau ai altor universități de profil.

Obiective C.C.O.C.:

 • Facilitarea adaptării studenților la mediul academic;
 • Oferirea de suport psihoeducațional studenților pentru depășirea dificultăților academice ale beneficiarilor;
 • Identificarea dinamicii nevoilor de dezvoltare personală și profesională a beneficiarilor;
 • Oferirea de consultanță pentru identificarea oportunităților de dezvoltare personală și profesională;

Pentru informații suplimentare legate de activitățile pe care Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - U.A.U.I.M . le desfășoară vă rugăm sa ne contactați la adresa: alumni@uauim.ro

Servicii oferite

Studenții și absolvenții UAUIM pot beneficia gratuit de următoarele tipuri de activități oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - U.A.U.I.M.:

Pentru studenți, absolvenți și elevi în an terminal de liceu – Informarea, orientarea și consilierea elevilor de liceu/ studenților prin oferirea unor servicii precum:

 • consilierea educațională și vocațională;
 • consiliere și evaluare psihologică;
 • consiliere în carieră;
 • materiale destinate informării;

Pentru studenți în anii terminali și pentru absolvenți – Acțiuni legate de creșterea gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților, prin oferirea unor servicii precum:

 • materiale de informare și sesiuni de pregătire și feedback asupra CV-ului, portofoliului
  Anca Pasat portofoliu.pdf
  Radu Serban portofoliu.pdf (33 MB)
 • informare cu privire la interviului de angajare;
 • prezentări de companii, oportunități de studiu, burse, oferte de internship/ practică de vară;
 • sesiuni de informare;
 • participarea la activitățile organizate de ALUMNI- UAUIM.

Pentru studenți în anii terminali de liceu – Acțiuni legate de informarea și consilierea elevilor asupra rutelor educaționale și ocupaționale prin:

 • asistență pentru alegerea traseului educațional corespunzător intereselor, valorilor și aptitudinilor individuale;
 • participarea la târguri educaționale;
 • vizite în universitate conform programului de activități convenit amiabil.

Activitățile de consiliere se desfășoară atât în cadrul unor întâlniri de grup cât și prin ședințe individuale stabilite prin consens cu organizatorii.

Oportunități de angajare

Birouri arhitectura practica.pdf

- Burse

Practica in strainătate:

- Oportunități de angajare:

- Programe europene:

Programul Erasmus+:
http://www.uauim.ro/universitatea/relatii-internationale/erasmus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.erasmusplus.ro/erasmusplus

Programul Erasmus For Young Entrepreneurs: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php

2. Workshopuri

 • Redactare și feedback CV
 • Redactare portofoliu
 • Conceperea scrisorii de intenție și de mulțumire
 • Prezentare la interviul de selecție

3.Alumni newsletter / Alumni de succes: revista ALUMNI.pdf (33 MB)

Calendar evenimente 2016-2017

Targul International Romanian International University Fair RIUF 2016 - editia de toamna 1-2 octombrie 2016, Sala Palatului
Noaptea Alba a Galeriilor - NAG 30 septembrie 2016, Centrul Vechi
Manifestari UAUIM Romexpo - BIFE - SIM 2017 14-18 septembrie 2016
Manifestari UAUIM Romexpo ExpoEnergiE: 2017 12-15 noiembrie 2016
Manifestari UAUIM Romexpo - ROMHOTEL 2017 17-20 Noiembrie 2016
Targul International Romanian International University Fair RIUF 2017 - editia de primavara 17-19 martie 2017, Sala Palatului
Manifestari UAUIM Romexpo - Ambient Expo 2017 martie/aprilie 2017
Ziua Portilor Deschise UAUIM 2017 - Careers Doors, & Open Doors aprilie 2017
Noaptea Muzeelor 2017 mai 2017

Echipa

Director C.C.O.C.
conf.dr.arh. Anca Mitrache
Consilier Carieră Facultatea de Urbanism
lect.dr.arh. Simona Munteanu
Consilier Carieră Facultatea de Arhitectură
asist.dr.arh. Anda Ioana Sfinteș
asist.dr.arh. Anca Mihaela Constantin
Consilier Carieră Facultatea de Arhitectură de Interior și Psihoterapeut
conf.dr.arh. Mihaela Șchiopu

Contact

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Sediul C.C.O.C. se află în incinta U.A.U.I.M, str. Academiei , nr.18-20, sector , București. Etaj 2

E-mail: alumni@uauim.ro
Tel: 00 40 21 315 54 82 / Fax : 00 40 21 312 39 54
Web: www.uauim.ro/universitatea/ccoc/

Pentru absolvenții UAUIM am creat un grup de comunicare, schimb de informații despre modalități și oportunități de dezvoltare a carierei, informații privind locuri de muncă, mesaje pentru cei care sunt acum studenți etc. Comunicarea se poate face la adresele: