Recrutare și selecție personal pentru proiectul CULTADISER

10 iunie 2024

În cadrul proiectului CULTADISER 2024: Întărirea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin susținerea unei culturi a diseminării rezultatelor / cod proiect CNFIS-FDI-2024-F-0227 este scos la concurs următorul post:

Cerințele, atribuțiile și condițiile de desfășurare a activității sunt detaliate în fișele de descriere a postului anexate prezentului anunț.

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM.