Examen de promovare în cariera didactică universitară, sem. II 2022-2023

Publicat 4 mai 2023, actualizat 9 mai 2023
9 mai 2023

Departamentul „Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului”

Departamentul „Științe tehnice”

8 mai 2023

Departamentul „Bazele proiectării de arhitectură”

Departamentul „Sinteza proiectării de arhitectură”

Departamentul „Planificare urbană și dezvoltare teritorială”

Departamentul „Studiul formei și ambient”

Departamentul „Proiectare de interior și design”

4 mai 2023

Dosarul de concurs

Acte necesare examen promovare.zip

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minimum 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”.

Dosare