Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. I 2020-2021

Publicat 10 decembrie 2020, actualizat 17 februarie 2021
17 februarie 2021

Rezultate FINALE concurs posturi didactice febr 2021 - promovare.pdf

9 februarie 2021

Rezultate concurs posturi didactice feb 2021 - promovare.pdf

3 februrie 2021

Desfasurarea probelor de concurs febr 2021.pdf

22 decembrie 2020

Decizie comisie concurs ianuarie 2021 examen promovare.pdf

10 decembrie 2020

Descriere și atribuții

Facultatea de Arhitectură
Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului

Școala Doctorală de Urbanism

Dosarul de concurs

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minimum 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor postale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau prin email la adresa registratura@uauim.ro. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației si Cercetarii,precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare