Concurs post secretar la compartimentul Activități internaționale

Publicat 20 noiembrie 2023, actualizat 22 decembrie 2023
22 decembrie 2023

Rezultatul final al concursului de ocupare a unui post de secretar cu studii superioare la compartimentul Activitati internationale.docx

19 decembrie 2023

Rezultatul probei interviu post secretar gr. III la compartimentul Activitati internationale.docx

14 decembrie 2023
8 decembrie 2023

Rezultatele etapei selectie de dosare concurs ocupare post secretar gr. III cu studii superioare la compartimentul Activitati internationale.docx

20 noiembrie 2023

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” organizează concurs în vederea ocupării unui post de secretar gr. III S , cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la compartimentul Activități internaționale.

Pentru detalii consultați documentele alăturate.