UAUIMAnunțuriExamen de promovare în cariera didactică universitară sem. II 2021-2022

Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. II 2021-2022

Publicat 6 mai 2022, actualizat 4 iulie 2022
4 iulie 2022

Rezultate finale examen promovare posturi didactice iunie 2022.rtf

29 iunie 2022

Se admite contestatia cu nr. 3316/27.06.2022, formulata de catre doamna Mihaela Lacraru, candidata pe postul de Lector Universitar, pozitia 19, Departamentul Proiectare de Interior si Design, Facultatea de Arhitectura de Interior.

23 iunie 2022

Rezultate examen promovare posturi didactice iunie 2022.rtf

20 iunie 2022
19 iunie 2022
17 iunie 2022

Decizie comisie concurs iunie 2022 examen promovare.pdf

15 iunie 2022

Desfasurarea probelor de examen de promovare iunie 2022.pdf

6 mai 2022

Dosarul de concurs

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minimum 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau prin email la adresa registratura@uauim.ro. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”.

Tematici, descrieri și atribuții

Departamentul Bazele proiectării de arhitectură

Departamentul Sinteza proiectării de arhitectură

Departamentul Planificare urbană și dezvoltare teritorială

Departamentul Științe tehnice

Departamentul Proiectare de interior și design

Departamentul Studiul formei și ambient

Școala Doctorală de Urbanism

Dosare