Deschiderea internațională promovată constant de UAUIM după 1990, aprecierile obținute din partea unor instituții și organizații prestigioase, au stimulat menținerea ofertei educative la un nivel înalt, în consonanță cu cele mai bune practici din spațiul european al învățământului superior de arhitectură.

UAUIM întreține relații de colaborare cu peste 80 de școli de arhitectură din Europa, Asia, America Latină și SUA. Programele TEMPUS și ulterior SOCRATES/ERASMUS au facilitat schimburi de studenți și cadre didactice cu peste 50 școli de arhitectură. In fiecare an un mare număr de studenți ai UAUIM beneficiază de mobilități internaționale de studiu și stagii de practică în birouri de proiectare din numeroase țări din Europa, Asia, Africa, America de Nord și de Sud.

UAUIM este membră a următoarelor asociații internaționale:

UAUIM are un rol foarte activ în cadrul Asociației Europene a Școlilor de Arhitectură (EAAE) și a Asociației Internaționale pentru Schimburi de Practică Studențească (IAESTE)

De asemenea, UAUIM colaborează cu Institutul European pentru Arhitectură și Urbanism în pregătirea postuniversitară a specialiștilor în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. Oaspeți distinși din diverse părți ale lumii vizitează cu regularitate UAUIM ca profesori invitați sau membri în jurii. Arhitecți remarcabili – ca Mario Botta, Vittorio Gregotti, Françoise Choay, Richard Meyer, Alvaro Siza, Luigi Snozzi, Alexandros Tombazis etc – au ținut prelegeri la UAUIM. In fiecare an, proiectele de diplomă sunt evaluate de jurii internaționale ce includ practicanți ai profesiei și profesori din diverse țări și continente. Ministerul Culturii din Franța a recunoscut încă de la mijlocul anilor ’90 diploma de arhitect emisă de UAUIM.

În 1998, 2001, 2007, 2012, 2017 și 2022 Facultatea de Arhitectură a trecut prin mai multe evaluări periodice efectuate de echipe de specialiști ai RIBA (Royal Institute of British Architects); ultima evaluare a reconfirmat, fără nici o condiționare, validarea calificării conferite.
CE
În septembrie 2008 Facultatea de Arhitectură a fost evaluată cu succes de către Grupul de coordonare-experți pentru calificările profesionale din cadrul Comisiei pentru acreditarea profesiilor reglementate (arhitectură, medicină, avocatură) a Consiliului Europei, având drept consecință recunoașterea calificării conferite și libera circulație a absolvenților săi în spațiul european, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

ACORDURI BILATERALE

Lista universitatilor cu care UAUIM are acorduri academice bilaterale de cooperare (mobilitati de cadre didactice si studenti, evenimente comune, cercetare):
lista-acorduri-bilaterale.pdf


ERASMUSProgramul Erasmus+

Burse SEEBurse SEE

IAESTEIAESTE Romania