Regulamente studenți

Regulamentele de mai jos sunt valabile pentru studenții de la toate facultățile din cadrul UAUIM.

Procedură operațională privind desfășurarea activităților didactice cu studenții în anul universitar 2022-2023:
Procedura cadru desfasurare activitati didactice 2022-2023.pdf

Regulament cămin:
Regulament de functionare al caminelor UAUIM.pdf
Metodologie repartizare in camin 2023-2024 Decizie 524 din 14.06.2023.pdf
Cerere cazare 2023-2024 an 1.pdf
Cerere cazare 2023-2024 ani 2-6, 2 master, doctoranzi.pdf
Cont cazare camin C1 Tei 2023-2024.pdf
Anexa nr. 2 la contractul de cazare 2023-2024 PV bunuri individuale si inventar camera.pdf
Cerere de mutare in alta camera.pdf
Cerere de retragere din camin.pdf
Formular solicitare modificare, completare, lucrare camera camin.pdf

Regulament burse:
Regulament de acordare a burselor.pdf
Ordin MEN burse studenti ani terminali.pdf
Completare Regulament burse - studenti ani terminali.pdf
Completare regulament burse Senat 13.12.2019.pdf
Ordin 4436-08.06.2023 modificare criterii burse medicale.pdf
Ordin 3392-2017 criterii acordare burse.pdf

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
Regulament discipline în afara planului 2018-2019.pdf
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Fișe lichidare pentru retragerea de la studii sau eliberarea actelor de la dosar în vederea efectuării de copii legalizate:
Fisa lichidare eliberare diploma 24-48 ore.docx
Fisa lichidare retragere studii si eliberare acte dosar.docx
Fisa lichidare eliberare acte dosar.docx

Regulament ocupare locuri finantate de la bugetul de stat 2018-2019.pdf

Regulament general privind activitatea profesionala a studentilor UAUIM 2023-2024.pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
Regulament stagii practica.pdf

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate formative 2020-2021.pdf

Conversia notelor obținute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf

Regulament privind rezolvarea contestațiilor studenților UAUIM la examenele scrise:
Regulament contestatii scrise.pdf

Regulament de folosire a rețelei informatice:
Regulament utilizare retea informatica v1.1.pdf