Regulamente studenți

Regulamentele de mai jos sunt valabile pentru studenții de la toate facultățile din cadrul UAUIM.

Procedură operațională privind desfășurarea activităților didactice cu studenții în anul universitar 2021-2022, în condițiile epidemiei de COVID-19 precum și a modului de acțiune în cazul suspiciunii infectării cu virusul SARS-COV-2:
Procedura generala privind activitatile didactice 2021-2022 v2.pdf

Procedura operationala pentru asigurarea pregatirii spatiilor, a intrarii, deplasarii si iesirii in/din spatiile de invatamant si cazare in conditiile epidemiei de COVID-19 precum si a modului de actiune in cazul suspiciunii infectarii cu virusul Sars- Cov-2
Procedura pregatire spatii intrare iesire deplasare.pdf

Regulament cămin:
Regulament de functionare al caminelor UAUIM.pdf
Metodologie repartizare in camin a studentilor.pdf
Decizia 341 din 16.06.2021 Metodologie repartizare camin 2021-2022.pdf
Decizia 358 din 24.06.2021 Regie camin 2021-2022.pdf
Contract cazare camin C1 Tei 2021-2022 v2.pdf

Regulament burse:
Regulament de acordare a burselor.pdf
Ordin MEN burse studenti ani terminali.pdf
Completare Regulament burse - studenti ani terminali.pdf
Completare regulament burse Senat 13.12.2019.pdf
Decizie cuantum burse 2021-2022 nr.649 din 28.07.02021.pdf

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
Regulament discipline în afara planului 2018-2019.pdf
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Fișe lichidare pentru retragerea de la studii sau eliberarea actelor de la dosar în vederea efectuării de copii legalizate:
Fisa lichidare eliberare diploma 24-48 ore.docx
Fisa lichidare retragere studii si eliberare acte dosar.docx
Fisa lichidare eliberare acte dosar.docx

Regulament ocupare locuri finantate de la bugetul de stat 2018-2019.pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
Regulament stagii practica.pdf

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate formative 2020-2021.pdf

Conversia notelor obținute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf

Regulament privind rezolvarea contestațiilor studenților UAUIM la examenele scrise:
Regulament contestatii scrise 11.02.2018.pdf

Regulament de folosire a rețelei informatice:
Regulament utilizare retea informatica v1.1.pdf