Comunicare și relații publice

Compartimentul de comunicare şi relaţii publice gestionează fluxul de informații în interiorul universității, între universitate și publicul larg, precum și imaginea UAUIM în societatea românească și în comunitatea academică internațională.

Conf.dr.arh. Lorin Niculae
Prorector parteneriat academic, comunicare și internaționalizare
Purtător de cuvânt al UAUIM

Șef lucr.dr.arh.,urb. Bogdan Guiu
Coordonator informare și comunicare internă

Tel: 0213077258
Fax: 0213077109
informatii.publice@uauim.ro