Concurs ocupare posturi didactice sem. 1 2019-2020

Publicat 11 decembrie 2019, actualizat 6 februarie 2020
6 februarie 2020

Rezultate finale concurs ocupare posturi didactice ianuarie 2020.pdf

28 ianuarie 2020

Rezultate concurs posturi didactice ianuarie 2020.pdf

22 ianuarie 2020

Locul și data desfășurării probelor

Sem. I –an univ. 2019-2020 Departamentul Postul/ poziția din statul de funcții Data Ora Locul desfășurării probelor
Stiinte Tehnice - Arhitectura Asistent universitar poz. 30 28.01.2020 10:00 Sala de Tehnologie (etaj 4)
Proiectare de Interior si Design Asistent universitar poz. 30 28.01.2020 10:00 Decanat Facultate Arhitectura de Interior (etaj 4)
24 decembrie 2019

Decizie comisie concurs ianuarie 2020 concurs didactic.doc

11 decembrie 2019

Cadrul legal și metodologia de concurs: https://www.uauim.ro/universitatea/personal/

Dosarul de concurs

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației Nationale,precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare