Concurs posturi didactice semestrul II, an universitar 2018-2019

Publicat 16 mai 2019, actualizat 17 iulie 2019
17 iulie 2019

Rezultate finale concurs posturi didactice iulie 2019.rtf

9 iulie 2019

Rezultate concurs posturi didactice iulie 2019.pdf

5 iulie 2019
3 iulie 2019

Desfasurarea probelor de concurs iulie 2019.pdf

12 iunie 2019
16 mai 2019

Cadrul legal și metodologia de concurs:

Tematică și atribuții

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Urbanism

Facultatea de Arhitectură de Interior

Dosarul de concurs

Dosarul de concurs se va întocmi conform Metodologiei de concurs a UAUIM:
Metodologie concurs posturi 03.2019.pdf

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației Nationale,precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare