Concurs post șef birou Patrimoniu și Investiții

10 iunie 2022

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” organizează concurs în vederea ocupării unui post de șef birou patrimoniu - investiții pe perioadă nedeterminată.

Pentru detalii consultați documentele alăturate.