Concurs post șef birou Patrimoniu și Investiții

Publicat 10 iunie 2022, actualizat 5 iulie 2022
5 iulie 2022

Rezultatul probei scrise.pdf

29 iunie 2022

Rezultatul selectiei de dosare.docx

10 iunie 2022

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” organizează concurs în vederea ocupării unui post de șef birou patrimoniu - investiții pe perioadă nedeterminată.

Pentru detalii consultați documentele alăturate.