UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Legislație

Legislație privind organizarea și funcționarea Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Notă: legislatie.just.ro este portalul legislativ al Ministerului Justiției și conține actele în formă actualizată.

Legislație referitoare la învățământ

Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

Ordonanță de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63367

Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70782

Ordin privind asigurarea calității serviciilor educaționale în instituțiile de învățământ superior:
OMEdC 3928.pdf
OMEdC 3928 anexa.pdf

Ordin nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/136843

Hotărâre nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/187926

Hotărâre nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/199133

Ordin nr. 3047/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/197570
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/197571 (metodologia)

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Legislație referitoare la personalul didactic și auxiliar

Hotărârea nr. 457 din 4 mai 2011 (actualizată) privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior. Forma actualizată include și modificările aduse de HG 36/2013:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128858

Lege nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45166

OM 4204 din 2013_standarde nationale.pdf (înlocuit de Ordin 6129/2016, mai jos)

Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/186737
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/193147 (Anexe la Ordin)

Notă privind aplicarea și rezolvarea incompatibilităților prevăzute de Legea educației naționale:
Adresa MECTS din 2011 incompatibilitati.pdf (10MB)

Legislație privind studiile universitare de doctorat

Ordin nr. 5376 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/194263

Ordin nr. 6153 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185485
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185486 (metodologia)

Ordin nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185178
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185179 (metodologia)

Ordin nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184818
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/184819 (metodologia)

Ordin nr. 5382 din 29 septembrie 2016 privind funcționarea școlilor doctorale în anul universitar 2016-2017:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183674

Hotărâre nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130547
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/176526 (codul studiilor universitare de doctorat)

Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/