Legislație

Legislație privind organizarea și funcționarea Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Notă: legislatie.just.ro este portalul legislativ al Ministerului Justiției și conține actele în formă actualizată.

Legislație referitoare la învățământ

Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

Legea învățământului superior nr. 199 din 4 iulie 2023:
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/271898

Ordonanță de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63367

Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70782

Ordin privind asigurarea calității serviciilor educaționale în instituțiile de învățământ superior:
OMEdC 3928.pdf
OMEdC 3928 anexa.pdf

Ordin nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/136843

Hotărâre nr. 299 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021 (Nomenclator licență)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225491
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/236340 (anexe)

Hotărâre nr. 297 din 9 aprilie 2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021 (Nomenclator master)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225475
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/236338 (anexe)

Ordin nr. 3047/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/197570
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/197571 (metodologia)

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Legislație referitoare la personalul didactic și auxiliar

Hotărârea nr. 457 din 4 mai 2011 (actualizată) privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior. Forma actualizată include și modificările aduse de HG 36/2013:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128858

Lege nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45166

OM 4204 din 2013_standarde nationale.pdf (înlocuit de Ordin 6129/2016, mai jos)

Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/186737
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/193147 (Anexe la Ordin)

Notă privind aplicarea și rezolvarea incompatibilităților prevăzute de Legea educației naționale:
Adresa MECTS din 2011 incompatibilitati.pdf (10 MB)

Legislație privind studiile universitare de doctorat

Ordin nr. 3020 din 8 ianuarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/278334
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/278335 (Anexa: Regulament-cadru din 8 ianuarie 2024 privind studiile universitare de doctorat)

Legea nr. 199 din 4 iulie 2023 învățământului superior
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/271898

Ordin nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229580
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229581 (Anexa 1: Metodologie privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229582 (Anexa 2: Metodologie de evaluare a tezelor de doctorat)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229583 (Anexa 3: Metodologie privind soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat)

Ordin nr. 4621 din 23 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
[http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227421]
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227422 (Anexa: Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare / ROF CNATDCU)

Ordin nr. 3200 din 7 februarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223175
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223176] (metodologia)

Ordin nr. 5376 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/194263

Ordin nr. 6153 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185485
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185486 (metodologia)

Ordin nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185178
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185179 (metodologia)

Ordin nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184818
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/184819 (metodologia)

Ordin nr. 5382 din 29 septembrie 2016 privind funcționarea școlilor doctorale în anul universitar 2016-2017:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183674

Hotărâre nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat (ref. plagiat)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/176458

Ordin nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/165563
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225196 (metodologia)

Hotărâre nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130547
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/176526 (Codul studiilor universitare de doctorat)