UAUIMAnunțuriRecrutare și selecție personal pentru proiectul SCHOLAR ARCHITECT 2024

Recrutare și selecție personal pentru proiectul SCHOLAR ARCHITECT 2024

14 mai 2024

În cadrul proiectului SCHOLAR ARCHITECT 2024: Promovarea sustenabilă a calității activității didactice centrate pe cercetare în învățământul de arhitectură și urbanism / cod proiect CNFIS-FDI-2024-F-0032

Sunt scoase la concurs următoarele posturi:

Cerințele, atribuțiile și condițiile de desfășurare a activității pentru fiecare post în parte sunt detaliate în fișele de descriere a postului anexate prezentului anunț.

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM.

Un candidat poate depune dosar pentru o singură poziție scoasă în concurs.