Concurs posturi în cadrul proiectului „Revizuire PUG București”

Publicat 3 iulie 2023, actualizat 13 iulie 2023
13 iulie 2023

Rezultate finale concurs externi PUG-MB 2.pdf

11 iulie 2023

Rezultate eligibilitate concurs externi PUG-MB.pdf

3 iulie 2023

În cadrul proiectului Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București, contract de servicii nr. 469/07.10.2013 (Nr. UAUIM-CCPEC 04/2013), sunt scoase la concurs următoarele posturi:

Cerințele, atribuțiile și condițiile de desfășurare a activității pentru fiecare post în parte, sunt detaliate în fișele de descriere a postului anexate prezentului anunț.

(1) Dosarele candidaților se vor depune și vor fi înregistrate la Registratura UAUIM

(2) Dosarul candidatului va conține cel puțin: