UAUIMAnunțuriConcurs posturi didactice semestrul II, an universitar 2017-2018 – rezultate

Concurs posturi didactice semestrul II, an universitar 2017-2018

Publicat 2 mai 2018, actualizat 26 iunie 2018
26 iunie 2018

Rezultate

Rezultate concurs posturi didactice iunie 2018.pdf

20 iunie 2018

Desfasurarea probelor de concurs.pdf

25 mai 2018

Comisii concurs post didactic iunie 2018.pdf

4 mai 2018

Descrierea posturilor și atribuțiile aferente, tematică și bibliografie

Facultatea de Arhitectură

Departamentul Introducere în Proiectarea de Arhitectură:

Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură:

Facultatea de Urbanism

Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică:

Departamentul Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială:

Facultatea de Arhitectură de Interior

Departamentul Proiectare de Interior și Design:

Departamentul Studiul Formei și Ambient:

Dosarul de concurs

Dosarul de concurs se va întocmi conform Cap.3, Art.11 din Metodologia UAUIM.

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației Nationale, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare

2 mai 2018

Cadrul legal și metodologia de concurs: http://www.uauim.ro/universitatea/personal/