Prestigiul academic, știintific și profesional al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” este emblematic pentru învățământul superior de arhitectură din România. Se regăsește în profesionalismul de excepție al corpului didactic, în calitatea profesională a multor serii de absolvenți; în recunoașterea Școlii noastre ca fiind înscrisă în eșalonul de elită al învățământului academic internațional.

Premierea cu Ordine și Medalii, conferințe la cel mai înalt nivel; recunoașterea publică și oficială a prestigiului profesional al celor mai buni profesori; importanța și prestigiul UAUIM reflectate în Titluri academice conferite unor mari personalități din domeniul arhitecturii la nivel mondial, reflectă pe deplin prestigiul Școlii noastre.

Evenimente

9 decembrie 2014 – Omagierea unor profesori ai UAUIM

11 decembrie 2019 – Decernare titluri de profesor emerit