Recrutare și selecție proiect pentru EduInclu(de)Patrimoniu

24 mai 2023

În cadrul proiectului Educație incluzivǎ pentru patrimoniu, acronim EduInclu(de)Patrimoniu, CNFIS-FDI-2023-F-0364, DOMENIUl 1: Creșterea echitǎții sociale, ȋn vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la ȋnvǎțǎmântul superior, sunt scoase la concurs următoarele posturi:

Cerințele, atribuțiile și condițiile de desfășurare a activității pentru fiecare post în parte sunt detaliate în fișele de descriere a postului anexate prezentului anunț.

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM.
Un candidat poate depune dosar pentru o singură poziție scoasă în concurs.