Organizare

Regulamente de organizare și funcționare

Carta universitara UAUIM.pdf

Regulament de organizare si functionare UAUIM ian 2022.pdf
Organigrama UAUIM 2021.pdf

Regulament intern UAUIM 2015.pdf (11 MB)

Regulament de organizare si functionare a Senatului UAUIM 14.04.2016.pdf
vezi și: Universitatea / Senatul Universitar

Regulament consiliu de administratie.pdf
Regulament consiliu tehnico-economic.pdf
vezi și: Universitatea / Consiliul de administrație

Codul de etică și deontologie universitară: vezi Carta Universitară UAUIM, pag. 57, cap. XVII și https://www.uauim.ro/universitatea/etica/

Alegeri universitare

Alegeri 2020-2024

Arhiva: Alegeri 2012-2016 | Alegeri 2016-2020
Metodologie referendum UAUIM.pdf
Metodologie alegeri universitare 2015-2016.pdf
Metodologie-concurs-decani-2016.pdf
Metodologie de desfasurare a alegerilor studentilor reprezentanti.pdf

Studenți

Codul drepturilor și obligațiilor studenților la nivel de universitate: vezi Carta universitară UAUIM, pag. 50, Cap. XVI

Vezi și: Regulamente studenți

Desfășurarea examenelor

Admitere

Metodologii UAUIM privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat:

Examene de licență/diplomă și disertație

Metodologii-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Facultatea de Urbanism:
Regulament sustinere Licenta 2017.pdf
Regulament sustinere Licenta UAT 2017.pdf
Regulament sustinere dizertatie Mastere FU-UAUIM.pdf

Facultatea de Arhitectură de Interior:
Regulament Diplome FAI ArhInt 2017-18.pdf
Regulament Diplome FAI Design 2017-18.pdf
Regulament Licenta FAI Mobilier 2017-18.pdf

Angajați

Drepturile și obligațiile personalului: vezi Carta Universitară UAUIM, pag. 49, Cap. XV

Structura instituției – lista structurilor de conducere și consultative:

Carieră

Universitatea / Personal – Regulamente, metodologii, anunțuri ale posturilor scoase la concurs