Organizare

Regulamente de organizare și funcționare

Carta universitara UAUIM 2024.pdf
Carta universitara UAUIM - proiect ianuarie 2024.pdf

Regulament de organizare si functionare UAUIM aprilie 2024.pdf
Organigrama UAUIM 26.04.2024.pdf

Regulament intern UAUIM 2015.pdf (11 MB)

Regulament de organizare si functionare a Senatului UAUIM 14.04.2016.pdf
vezi și: Universitatea / Senatul Universitar

Regulament consiliu de administratie.pdf
Regulament consiliu tehnico-economic.pdf
vezi și: Universitatea / Consiliul de administrație

Codul de etică și deontologie universitară: vezi Carta Universitară UAUIM, pag. 57, cap. XVII și https://www.uauim.ro/universitatea/etica/

Politica privind egalitatea de sanse UAUIM.pdf

Alegeri universitare

Alegeri 2024-2029

Alegeri 2020-2024

Alegeri 2016-2020

Alegeri 2012-2016

Studenți

Codul drepturilor și obligațiilor studenților la nivel de universitate: vezi Carta universitară UAUIM, pag. 50, Cap. XVI

Vezi și: Regulamente studenți

Componența Comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor studenților, numită prin Decizia Rectorului UAUIM nr. 327/08.04.2024:

Desfășurarea examenelor

Admitere

Metodologii UAUIM privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat:

Examene de licență/diplomă și disertație

Metodologii-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Facultatea de Urbanism:
Regulament sustinere Licenta 2017.pdf
Regulament sustinere Licenta UAT 2017.pdf
Regulament sustinere dizertatie Mastere FU-UAUIM.pdf

Facultatea de Arhitectură de Interior:
Regulament Diplome FAI ArhInt 2017-18.pdf
Regulament Diplome FAI Design 2017-18.pdf
Regulament Licenta FAI Mobilier 2017-18.pdf

Angajați

Drepturile și obligațiile personalului: vezi Carta Universitară UAUIM, pag. 49, Cap. XV

Structura instituției – lista structurilor de conducere și consultative:

Carieră

Universitatea / Personal – Regulamente, metodologii, anunțuri ale posturilor scoase la concurs