UAUIMAnunțuriConcurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată nedeterminată, sem. II 2023-2024

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată nedeterminată sem. II 2023-2024

16 mai 2024

Descrieri, atribuții, tematici, bibliografii

Departamentul Științe tehnice

Departamentul Studiul formei și ambient

Departamentul Proiectare de interior și design

Departamentul Planificare urbană și dezvoltare teritorială

Departamentul Proiectare urbană și peisagistică

Departamenul pentru managementul cercetării

Dosarul de concurs

Acte necesare concurs posturi s2 2023-2024.zip

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic / de cercetare, candidatul va întocmi un dosar care va fi depus în format tipărit și electronic (pe un stick USB, formatul documentelor putând fi Excel sau pdf, după caz), în vederea transmiterii lui către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal:

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM - în format tipărit și în format electronic (pe un stick USB, formatul documentelor putând fi Excel sau pdf, după caz) cu confirmare de primire, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”.

Dosare