Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS)

Prezentare ECTS

ECTS.pps

Pentru a crea premisele dezvoltarii unui învatamânt superior centrat pe student si a promova mobilitatea studentilor în spiritul procesului Bologna de creare a Spatiului Invatamântului Superior European, odata cu reorganizarea studiilor universitare pe trei cicluri succesive (licenta, masterat, doctorat), Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3617/2005 a stabilit generalizarea aplicarii Sistemului European de Credite Transferabile (European Credit Transfer System - ECTS) în toate institutiile de învatamânt superior din România.

Incepând cu anul universitar 2005-2006, Sistemului European de Credite Transferabile este utilizat în toate universitatile românesti, atât în evidenta rezultatelor profesionale ale propriilor studenti, cât si în operarea transferului de rezultate profesionale obtinute de studenti ca urmare a frecventarii si promovarii unor discipline cuprinse în planurile de învatamânt ale altor universitati din tara si strainatate sau ale altor programe de studii din propria universitate.

Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitara internationala, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile , potrivit careia 60 de credite reprezinta echivalentul numeric pentru cantitatea normala de munca a studentului mediu pe parcursul unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învatamânt superior.

Alocarea de credite se refera la toate disciplinele (obligatorii, optionale si facultative) oferite în cadrul planurilor de învatamânt, inclusiv activitatea de proiectare si stagiile de practica, precum si la elaborarea si sustinerea cu succes a lucrarilor de absolvire (lucrari de licenta, disertatii, proiecte de diploma).

In alocarea numarului de credite pentru fiecare disciplina /activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de munca (workload) pe care o solicita studentului mediu disciplina/activitatea respectiva, raportata la totalul cantitatii de munca necesara pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de munca a studentului vizeaza orele de prezenta fizica la activitatile didactice organizate (cursuri, seminarii, lucrari practice, atelier etc) dar si orele de studiu individual, elaborare de lucrari, cercetare etc, necesare pentru atingerea obiectivelor formative ale disciplinei, ca parte componenta a viitorului profil profesional. In general se considera ca unui credit îi corespund 25-30 de ore de munca a studentului mediu.

Creditele sunt acordate numai dupa încheierea cu succes a activitatii cerute si evaluarea corespunzatoare a rezultatelor întelese ca seturi de competente dobândite, respectiv ceea ce studentul stie, întelege si este capabil sa faca în urma frecventarii disciplinei respective.

UAUIM: Transferul rezultatelor formative intre programe de studii

OMEC 3617/2005 privind aplicarea generalizata a Sistemului European de Credite Transferabile

OMEC 3617.pdf

ECTS Users’ Guide

ECTS-users-guide 2015 en.pdf