Recrutare și selecție personal pentru proiectul CULTADISER 2022

Publicat 7 octombrie 2022, actualizat 19 octombrie 2022
19 octombrie 2022

FDI CULTADISER Anexa 4 Rezultate concurs 19 10 2022.pdf

18 octombrie 2022

Examen interviu 19 octombrie 2022 asistent de proiect, ora 9.00:

14 octombrie 2022

FDI CULTADISER Rezultate eligibilitate dosare posturi 2022-10-14.pdf

Interviurile se vor susține miercuri, 19 octombrie 2022. Detaliile și orarul pentru interviuri vor fi afișate în data de 18 octombrie 2022.

7 octombrie 2022

În cadrul proiectului CULTADISER: „Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor” sunt scoase la concurs următoarele posturi:

Cerințele, atribuțiile și condițiile de desfășurare a activității pentru fiecare post în parte sunt detaliate în fișele de descriere a postului anexate prezentului anunț.

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM.