Concurs posturi didactice

28 noiembrie 2007

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU"- BUCURESTI anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi didactice:

CATEDRA PROIECTARE DE ARHITECTURA ANUL I

 1. conferentiar pozitia 4 - disciplina "Curs practic proiectare de arhitectura"
 2. conferentiar pozitia 5 - disciplina "Curs practic proiectare de arhitectura"

CATEDRA PROIECTARE DE ARHITECTURA ANUL II

 1. profesor pozitia 4 - disciplina "Curs practic proiectare de arhitectura"
 2. sef lucrari pozitia 21 - disciplina "Curs practic proiectare de arhitectura"

CATEDRA PROIECTARE DE ARHITECTURA ANUL III

 1. profesor pozitia 10 - disciplina "Curs practic proiectare de arhitectura"
 2. sef lucrari pozitia 31 - disciplina "Curs practic proiectare de arhitectura"
 3. sef lucrari pozitia 34 - disciplina "Curs practic proiectare de arhitectura"

CATEDRA SINTEZA DE PROIECTARE ANUL IV

 1. profesor pozitia 10 - disciplina "Curs practic sinteza de proiectare"
 2. conferentiar pozitia 13 - disciplina "Curs practic sinteza de proiectare"
 3. sef lucrari pozitia 20 - disciplina "Curs practic sinteza de proiectare"
 4. asistent pozitia 35 - disciplina "Sinteza de proiectare"

CATEDRA SINTEZA DE PROIECTARE ANUL V

 1. profesor pozitia 6 - disciplina "Curs practic sinteza de proiectare"
 2. sef lucrari pozitia 18 - disciplina "Curs practic sinteza de proiectare"
 3. asistent pozitia 28 - disciplina "Sinteza de proiectare"

CATEDRA DE PROIECTARE URBANA SI PEISAGISTICA

 1. lector pozitia 30 - disciplinele "Proiect parc urban", "Teoria si istoria peisajului", "Practica", "Proiect peisagistica – macropeisaj", "Proiect urbanism"

CATEDRA DE PLANIFICARE SI DEZVOLTARE URBANA SI TERITORIALA

 1. asistent pozitia 54 - disciplinele "Proiect urbanism, Practica"
 2. preparator pozitia 58 - disciplina "Proiect urbanism"

CATEDRA DE ISTORIA & TEORIA ARHITECTURII

 1. profesor pozitia 4 - disciplinele "Evolutia fenomenului arhitectural", "Evolutia fenomenului arhitectural (I)", "Practica documentara"
 2. asistent pozitia 33 - disciplinele "Arhitectura moderna si contemporana a Romaniei", "Arhitectura, locuire, oras", "Arhitectura, context, peisaj", "Practica documentara"
 3. asistent pozitia 34 - disciplinele "Limbaj arhitectural (1)", Limbaj arhitectural (2)", "Arhitectura, locuire, oras", "Practica documentara"
 4. cercetator pozitia 41 - disciplina "Cercetare"

CATEDRA DE CONSERVARE & RESTAURARE

 1. conferentiar pozitia 2 - disciplinele "Elemente de limbaj arhitectural; conservare", "Proiect reabilitare", "Proiect insertie", "Introducere in arhitectura contemporana si conservare"
 2. asistent pozitia 22 - disciplina "Releveu"
 3. cercetator pozitia 26 - disciplina "Cercetare"

CATEDRA STIINTE TEHNICE

 1. conferentiar pozitia 17 - disciplinele "Proiect tehnologie arhitecturala 1 – proiect", "Proiect tehnologie arhitecturala 2 – proiect", "Proiect tehnologie arhitecturala 3 – proiect", "Fizica constructiilor – curs", "Fizica constructiilor – lucrari practice", "Fizica constructiilor I - curs"

CATEDRA PROIECTARE DE INTERIOR SI DESIGN

 1. conferentiar pozitia 6 - disciplina "Teoria proiectului (atelier)"," Atelier"
 2. asistent pozitia 30 - disciplinele "Studiul formei", "Atelier"
 3. preparator pozitia 50 - disciplina "Studiul formei "

CATEDRA STUDIUL FORMEI SI AMBIENT

 1. conferentiar pozitia 8 - disciplinele "Design – teorie, metode", "Comunicare pentru designeri", "Management si marketing", "Reprezentari (1+2)"
 2. conferentiar pozitia 9 - disciplinele "Teoria desenului de observatie", "Elemente de compozitie", "Desen de observatie", "Reprezentari (1+2)"
 3. lector pozitia 17 - disciplinele "Desenul corpului uman", "Desen de observatie", "Studiul formei"
 4. preparator pozitia 71 - disciplinele "CAAD", "Introducere in ergonomie", "Comunicari vizuale in urbanism si arhitectura"

Candidatii la concurs vor depune la registratura universitatii din Bucuresti, str. Academiei nr. 18 – 20, sector 1, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, cererea de inscriere impreuna cu actele, in doua exemplare.

Concursul se va desfasura in conformitate cu Statutul Personalului Didactic, valabil de la 01.09.1997 si Ordinele Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5098 si 5099 din data de 3 octombrie 2005.

Concursul pentru ocuparea postului de asistent este precedat de o testare eliminatorie a cunostintelor unei limbi straine de circulatie internationala, propusa de candidat.

Concursul se va tine la sediul universitatii, in termenul prevazut de lege.

Informatiile se pot obtine de la secretariatul universitatii, telefon 307.71.36

RECTOR,

Prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu