Etica universitară

Componența Comisiei de Etică a UAUIM 2020-2024

Componența conform Deciziei nr. 151/15.06.2022:

Secretar (cf. Hotărârii C.A. din 17.03.2022):

Hotărâri

Rapoarte