Etica universitară

Componența Comisiei de Etică a UAUIM 2016-2020

  1. Prof.dr.arh. Niculae Grama, președinte
  2. Prof.dr.arh. Florin Machedon
  3. Conf.dr.arh. Petru Mortu
  4. Conf.dr.arh. Bogdan Tofan
  5. Conf.dr.arh. Ștefania Ruse
  6. Stud.arh. Ștefania Ciubuc
  7. Maria Chiriac, secretar

Componența Comisiei de Etică a UAUIM, propusă de Rector și aprobată de Consiliul de Adminstrație, a fost validată de Senatul universitar în ședința plenară din 17.05.2016.

Hotărâri

Rapoarte