Etica universitară

Componența Comisiei de Etică a UAUIM 2020-2024

  • Prof.dr.arh. Nicolae Grama - Președinte
  • Prof.dr.arh. Cristina Gociman
  • Prof.dr.arh. Hanna Derer
  • Prof.dr.arh. Cerasella Crăciun
  • Lect.dr.arh. Mihaela Staicu
  • Student Flavia Nechitelea
  • Ing. Mugur Sava

Componența Comisiei de Etică a UAUIM, propusă de Rector și aprobată de Consiliul de Adminstrație, a fost validată de Senatul universitar în ședința plenară din 17.05.2016.

Hotărâri

Rapoarte