Protecția datelor

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București colectează și prelucrează date cu caracter personal în baza unor temeiuri legale și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 cu modificările și completările ulterioare din legislația națională.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Universității poate fi contactat la adresa: dpo.academica@uauim.ro.