Concurs posturi didactice semestrul I, an universitar 2016-2017

Publicat 29 noiembrie 2016, actualizat 31 ianuarie 2017

Cadrul legal și metodologia de concurs: http://www.uauim.ro/universitatea/personal/


Posturi scoase la concurs: descrieri, atribuții, tematici, bibliografii

Dosarul de concurs

Dosarul de concurs se va întocmi conform Cap.3, Art.11 din Metodologia UAUIM.

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

  • curriculum vitae (pdf)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității (pdf)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naționale (Excel) – numai candidații la posturi de conferențiar și profesor, respectiv CS II și CS I.

Candidați

Lista candidati inscrisi.doc

29 noiembrie 2016

Universitatea de Arhitectură și Urbanism anunță concurs pentru ocuparea posturilor didactice:

Calendar

Inscrierea candidaților la concursluni 12.12.2016 – vineri 13.01.2017
Verificarea dosarelor de către consilierul juridicluni 16.01.2017 – vineri 20.01.2017
Transmiterea dosarelor avizate către membrii comisiilorluni 23.01.2017
Desfășurarea probelor de concursluni 30.01.2017
Publicarea rezultatelor pe site-ul UAUIMmarți 31.01.2017
Depunere contestațiimiercuri 1.02.2017 – marți 7.02.2017
Soluționare contestațiimiercuri 8.02.2017
Validarea rezultatelor concursului în Consiliile Facultățilorjoi 9.02.2017
Validarea rezultatelor concursului în Senatvineri 10.02.2017
Publicarea rezultatelor finale pe site-ul UAUIM și pe pagina web administrată de MENCȘluni 13.02.2017

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:

la Casieria UAUIM, luni -vineri: 8.30 – 10.30
sau
prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația ”taxă înscriere concurs post”

Depunerea dosarelor se face la Registratura Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 9.00 – 14.00.