UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. 2 2019-2020
Publicat 24 aprilie 2020, ultima actualizare 7 mai 2020

Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. 2 2019-2020

7 mai 2020

Decizie comisie concurs iunie 2020 concurs didactic promovare.pdf

30 aprilie 2020

Descrieri, atribuții, tematici și bibliografii

Facultatea de Arhitectură

Bazele Proiectării:

Sinteza Proiectării:

Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului:

Facultatea de Urbanism

Proiectare Urbană și Dezvoltare Teritorială:

Facultatea de Arhitectură de Interior

Proiectare de Interior și Design:

Studiul Formei și Ambient:

24 aprilie 2020

Avand in vedere criza provocata de pandemia datorata COVID-19, prin mentinerea regulilor de distantare sociala impuse de catre autoritati, depunerea dosarelor privind examenul de promovare in cariera didactica universitara se va putea realiza si on-line, la adresa de email registratura@uauim.ro sau la Registratura UAUIM. De asemenea, in cazul mentinerii actualelor conditii epidemiologice si a retrictiilor legale impuse de catre acestea, Metodologia examenului de promovare in cariera didactica universitara va fi modificata in consecinta de catre Senatul Universitar."

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minim 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

  • curriculum vitae (pdf)
  • lista completa de lucrari
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minime nationale (Excel) - numai candidații la posturi de conferențiar și profesor - Anexa 1
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității (pdf) - Anexa 2

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/