UAUIMAnunțuriExamen de promovare în cariera didactică universitară sem. 2 2019-2020

Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. 2 2019-2020

Publicat 24 aprilie 2020, actualizat 6 iulie 2020
6 iulie 2020

Rezultate FINALE concurs posturi didactice IUNIE 2020 - promovare.rtf

25 iunie 2020

Rezultate concurs posturi didactice IUNIE 2020 - promovare.pdf

23 iunie 2020

Datele, orele și locurile desfășurării probelor de concurs:
Program probe concurs iunie 2020.pdf

23 iunie 2020

Tema prelegerii pentru poziția nr. 53 (șef lucrări) este „Teorii moderne și postmoderne ale formei arhitecturale și urbane: 1920-1990”
2020.06.23 - Precizari desfasurare concurs.pdf

9 iunie 2020

Amintim candidaților că termenul limită de depunere a dosarelor este 10 iunie 2020, ora 14:00

7 mai 2020

Decizie comisie concurs iunie 2020 concurs didactic promovare.pdf

30 aprilie 2020

Descrieri, atribuții, tematici și bibliografii

Facultatea de Arhitectură

Bazele Proiectării:

Sinteza Proiectării:

Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului:

Facultatea de Urbanism

Proiectare Urbană și Dezvoltare Teritorială:

Facultatea de Arhitectură de Interior

Proiectare de Interior și Design:

Studiul Formei și Ambient:

24 aprilie 2020

Avand in vedere criza provocata de pandemia datorata COVID-19, prin mentinerea regulilor de distantare sociala impuse de catre autoritati, depunerea dosarelor privind examenul de promovare in cariera didactica universitara se va putea realiza si on-line, la adresa de email registratura@uauim.ro sau la Registratura UAUIM. De asemenea, in cazul mentinerii actualelor conditii epidemiologice si a retrictiilor legale impuse de catre acestea, Metodologia examenului de promovare in cariera didactica universitara va fi modificata in consecinta de catre Senatul Universitar."

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minim 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Documentele trebuie transmise până în data de 10 iunie 2020 ora 14:00.

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare candidați