UAUIMAnunțuriConcurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante sem. II 2020-2021

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante sem. II 2020-2021

Publicat 14 mai 2021, actualizat 29 iulie 2021
29 iulie 2021

Rezultate finale concurs posturi didactice iulie 2021.pdf

20 iulie 2021

Rezultate concurs posturi didactice iulie 2021.pdf

16 iulie 2021

2021.07.16 Precizari examen lector pozitia 24.pdf

12 iulie 2021

Desfasurarea probelor de concurs iulie 2021.pdf

29 iunie 2021

Decizie comisie concurs iunie 2021 concurs didactic.pdf

21 mai 2021

Descrieri și atribuții / tematici și bibliografii

Departamentul Bazele Proiectarii de Arhitectură

Departamentul Sinteza Proiectarii de Arhitectură

Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului

Departamentul Proiectare de Interior și Design

14 mai 2021

Dosarul de concurs

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau prin email la adresa registratura@uauim.ro. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post

Dosare