Concurs posturi în cadrul proiectului „Revizuire PUG București”

Recrutare și selecție personal asociat pentru ocuparea posturilor pe perioadă determinată în cadrul proiectului Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București

Publicat 19 iunie 2023, actualizat 5 iulie 2023
5 iulie 2023

Rezultate finale concurs externi PUG-MB.pdf

27 iunie 2023

Rezultate eligibilitate concurs externi PUG-MB.pdf

19 iunie 2023

În cadrul proiectului Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București, contract de servicii nr. 469/07.10.2013 (Nr. UAUIM-CCPEC 04/2013), sunt scoase la concurs următoarele posturi:

Cerințele, atribuțiile și condițiile de desfășurare a activității pentru fiecare post în parte, sunt detaliate în fișele de descriere a postului anexate prezentului anunț.

(1) Dosarele candidaților se vor depune și vor fi înregistrate la Registratura UAUIM

(2) Dosarul candidatului va conține cel puțin: