Concurs pentru ocuparea posturilor didactice sem. I 2021-2022

Publicat 7 decembrie 2021, actualizat 14 februarie 2022
14 februarie 2021

Rezultate FINALE concurs posturi didactice febr 2022.docx

4 februarie 2021

Rezultate concurs posturi didactice febr 2022.docx

2 februarie 2021

UAUIM - Procedura interna concus post hibrid.pdf

1 februarie 2021

Desfasurarea probelor de concurs febr 2022.pdf

26 ianuarie 2021

Decizie comisie concurs didactic ianuarie 2022.pdf

14 decembrie 2021

MO 1242 din 3 dec.2021.pdf

10 decembrie 2021
8 decembrie 2021

Dosarul de concurs

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau prin email la adresa registratura@uauim.ro. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare