UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. 1 2019-2020
Publicat 11 decembrie 2019, ultima actualizare 24 decembrie 2019

Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. 1 2019-2020

24 decembrie 2019

decizie comisie concurs ianuarie 2020 concurs didactic promovare c1.doc

11 decembrie 2019

Posturi

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Urbanism

Dosarul

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minim 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

  • curriculum vitae (pdf)
  • lista completa de lucrari
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minime nationale (Excel) - numai candidații la posturi de conferențiar și profesor - Anexa 1
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității (pdf) - Anexa 2

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune direct la Registratura UAUIM. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației Nationale,precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/