UAUIMAnunțuriExamen de promovare în cariera didactică universitară sem. 1 2019-2020

Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. 1 2019-2020

Publicat 11 decembrie 2019, actualizat 13 februarie 2020
13 februarie 2020

Rezultate FINALE concurs posturi didactice feb 2020 - promovare.pdf

6 februarie 2020

Rezultate concurs posturi didactice febr 2020 - promovare.pdf

3 februarie 2020

Desfasurarea probelor de concurs febr 2020.pdf

Tematici pentru examenele de promovare dept. Proiectare Urbana si Peisagistica / Planificare Urbana si Dezvoltare Teritoriala:

24 decembrie 2019

decizie comisie concurs ianuarie 2020 concurs didactic promovare c1.doc

11 decembrie 2019

Posturi

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Urbanism

Dosarul

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minim 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune direct la Registratura UAUIM. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației Nationale,precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

Dosare