Managementul calității educației

Reglementări generale privind asigurarea internă a calității educației în UAUIM

Componența Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în UAUIM

Proceduri de evaluare specifice UAUIM

Proceduri generale

Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral și a transparenței informării studenților privind desfășurarea disciplinelor Proceduri de evaluare periodica a corpului profesoral 2021-2022.docx

Proceduri de evaluare a cadrelor didactice

Proceduri de evaluare a cadrelor didactice și a disciplinelor de către studenți

Pentru întocmirea bilanțului pe departamente

Procedura temporară de evaluare, sem. I, 2020-2021

Proceduri de evaluare, perioada 2016-2021

Monitorizarea calității programelor de studii

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu și a calificărilor conferite: Regulament monitorizarea programelor de studiu.docx

Rapoarte ale comisiei CEAC

Rapoarte de evaluare externă

Documente internaționale

Legislația națională

Legături utile