UAUIMAnunțuriConcurs public pentru ocuparea postului de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, mandatul 2024-2029

Concurs pentru ocuparea postului de director al CSUD pentru mandatul 2024-2029

21 mai 2024

Calendar concurs director CSUD mandat 2024-2029.pdf

În conformitate cu:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București anunță scoaterea la concurs a postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat pentru mandatul 2024-2029, concurs ce va avea loc în data de 25.07.2024, la sediul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

La concursul pentru ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Candidaturile se depun în perioada 21 mai – 22 iulie 2024 la Registratura Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - București, str. Academiei 18-20 direct sau prin intermediul serviciilor poștale care permit confirmarea primirii, în perioada stabilită pentru înscrierea candidaților.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul pentru Studii doctorale al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - București, d-na Argentina Uță, tel. 021 3077191, email argentina.uta@uauim.ro