Concurs posturi didactice semestrul II, an universitar 2016-2017

Publicat 10 mai 2017, actualizat 3 iulie 2017

Cadrul legal și metodologia de concurs: http://www.uauim.ro/universitatea/personal/

Descrierea posturilor și atribuțiile aferente, tematică și bibliografie

Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură (BP)

Departamentul Proiectare de Interior și Design (PID)

Departamentul Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială (PUDT)

Dosarul de concurs

Dosarul de concurs se va întocmi conform Cap.3, Art.11 din Metodologia UAUIM.

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

  • curriculum vitae (pdf)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității (pdf)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naționale (Excel) – numai candidații la posturi de conferențiar și profesor, respectiv CS II și CS I.

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației Nationale, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”