Concurs pentru ocuparea posturilor didactice sem. I 2023-2024

Publicat 14 decembrie 2023, actualizat 14 februarie 2024
14 februarie 2024

Rezultate FINALE concurs posturi didactice ian 2024.pdf

31 ianuarie 2024

Rezultate concurs posturi didactice ian 2024.pdf

28 ianuarie 2024

Tema prelegere post șef lucrări poziția 44:
Sustenabilitatea - condiție actuală în practica de arhitectură, reflexul acesteia în procesul de învățământ

26 ianuarie 2024

Desfasurarea probelor de concurs.pdf

24 ianuarie 2024

Decizie comisie concurs didactic ianuarie 2024.pdf

20 decembrie 2023

Departamentul „Bazele proiectării de arhitectură”

Departamentul „Sinteza proiectării de arhitectură”

14 decembrie 2023

Dosarul de concurs

Acte necesare concurs posturi.zip

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe memory stick-uri, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”.

Dosare