Prima paginăAnunțuriConcurs public pentru ocuparea postului de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, mandatul 2020-2024

Concurs pentru ocuparea postului de director al CSUD pentru mandatul 2020-2024

Publicat 20 mai 2020, actualizat 29 iulie 2020
29 iulie 2020

Rezultate concurs director CSUD.pdf

14 iulie 2020

Nota in atentia candidatilor concurs director CSUD.pdf

6 iulie 2020

Decizie comisie concurs director CSUD 2020.pdf

20 mai 2020

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2O11 și Hotărârii de Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București anunță scoaterea la concurs a postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat pentru mandatul 2020-2024, concurs ce va avea loc in data de 27.07 2020.

La concursul pentru ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Candidaturile se depun în perioada 20 mai – 20 iulie 2020 la Registratura Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - București, str. Academiei 18-20 direct sau prin intermediul serviciilor poștale care permit confirmarea primirii, în perioada stabilită pentru înscrierea candidaților.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul pentru Studii doctorale al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - București, d-na Argentina Uță, tel. 0213077191, e-mail argentina_uta@yahoo.com sau argentina.uta@uauim.ro.