Recrutare și selecție personal pentru proiectul SCHOLAR ARCHITECT 2023

Publicat 15 mai 2023, actualizat 25 mai 2023
25 mai 2023

Rezultate finale SCHOLARH 25 05 2023.pdf

23 mai 2023

eligibilitate dosare SCHOLARH 23 05 2023.pdf

Candidații declarați admiși în urma evaluării eligibilității dosarelor se vor prezenta joi, 25 mai 2023, la interviu. Proba va avea loc la Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură (et. 2) începând cu ora 12:00.

15 mai 2023

În cadrul proiectului SCHOLAR ARCHITECT 2023: Promovarea raportării la tendințe, tehnologii și problematici de actualitate în învățământul de arhitectură și urbanism / cod proiect CNFIS-FDI-2023-F-0436 sunt scoase la concurs următoarele posturi:

Cerințele, atribuțiile și condițiile de desfășurare a activității pentru fiecare post în parte sunt detaliate în fișele de descriere a postului anexate prezentului anunț.

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM.

Un candidat poate depune dosar pentru o singură poziție scoasă în concurs.