UAUIMAnunțuriExamen de promovare în cariera didactică universitară sem. I 2023-2024

Examen de promovare în cariera didactică universitară sem. I 2023-2024

Publicat 14 decembrie 2023, actualizat 14 februarie 2024
14 februarie 2024

Rezultate FINALE examen promovare feb 2024.pdf

6 februarie 2024

Rezultate examen promovare feb 2024.pdf

4 februarie 2024

Tema prelegere post șef lucrări nr. 43:
Organizarea și structurarea funcțională a spațiului. Tendințe actuale ale unor programe de arhitectură.

3 februarie 2024

Tema prelegere post șef lucrări nr. 42:
Limitele spațiului edificat. Definirea spațiului public și spațiului privat în orasul contemporan.


Tema prelegere post șef lucrări nr. 53:
Arhitectura ca artă

Vă invităm să propuneți o scurtă prelegere despre dimensiunea artistică a arhitecturii.

Folosind instrumente ca spațiu, structură, formă, material, asemănătoare celor ale artelor plastice și identificându-se cu toate curentele artistice ale omenirii, arhitectura tinde spre o “sculptură locuită”, care dă seamă, în acelasi timp, traditiei, contextului și spațiului public.

Propuneți și o atitudine privind acest aspect al creativității în pedagogia proiectului de arhitectură.

Prelegerea poate să includă imagini care să vă susțină discursul.

Durata prelegerii nu trebuie să depășească 20 de minute.

31 ianuarie 2024

Desfasurarea probelor de examen.pdf

24 ianuarie 2024

Decizie comisie examen promovare ianuarie 2024.pdf

20 decembrie 2023

Departamentul „Bazele proiectării de arhitectură”

Departamentul „Sinteza proiectării de arhitectură”

Departamentul „Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului”

14 decembrie 2023

Dosarul de concurs

Acte necesare examen promovare.zip

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe memory stick-uri, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

Cu minimum 10 zile calendaristice inainte de desfasurarea primei probe de concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”.

Dosare