Concurs pentru ocuparea posturilor didactice sem. II 2021-2022

Publicat 4 mai 2022, actualizat 6 iulie 2022
6 iulie 2022

Rezultate finale concurs posturi didactice iunie 2022.docx

4 iulie 2022

Se respinge contestatia cu nr. 3505/30.06.2022, formulata de catre doamna Iris Ganea-Christu, candidata pe postul de asistent universitar, pozitia 69, Departamentul Bazele Proiectarii, Facultatea de Arhitectura.

28 iunie 2022

Rezultate concurs posturi didactice iunie 2022.docx

20 iunie 2022

Desfasurarea probelor de concurs iunie 2022.docx

17 iunie 2022
4 mai 2022

Dosarul de concurs

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau prin email la adresa registratura@uauim.ro. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”.

Tematici, descrieri și atribuții

Departamentul Bazele proiectării de arhitectură

Departamentul Sinteza proiectării de arhitectură

Departamentul Planificare urbană și dezvoltare teritorială

Departamentul Proiectare urbană și peisagistică

Dosare