UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Concurs posturi didactice semestrul I, an universitar 2018-2019
Publicat 7 decembrie 2018, ultima actualizare 6 februarie 2019

Concurs posturi didactice semestrul I, an universitar 2018-2019

5 februarie 2019

Rezultate concurs posturi didactice februarie 2019.pdf

3 februarie 2019

Teme prelegere cursuri, proba practica.pdf

29 ianuarie 2019

Desfasurarea probelor de concurs febr.2019.pdf

10 ianuarie 2019

Comisii

12 decembrie 2018

Descrierea posturilor și atribuțiile aferente, tematică și bibliografie

Facultatea de Arhitectură

Departamentul „Bazele Proiectării de Arhitectură”

Departamentul „Sinteza Proiectării de Arhitectură”

Departamentul „Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului”

Departamentul „Științe Tehnice”

Facultatea de Urbanism

Departamentul „Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială”

Departamentul „Proiectare Urbană și Peisagistică”

Facultatea de Arhitectură de Interior

Departamentul „Studiul Formei și Ambient”

Departamentul „Proiectare de Interior și Design”

Dosarul de concurs

Dosarul de concurs se va întocmi conform Cap.3, Art.11 din Metodologia UAUIM.

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

  • curriculum vitae (pdf)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității (pdf) - Anexa 2
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naționale (Excel) – numai candidații la posturi de conferențiar și profesor, respectiv CS II și CS I - Anexa 1.

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației Nationale, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post”

7 decembrie 2018

Cadrul legal și metodologia de concurs: http://www.uauim.ro/universitatea/personal/

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/