UAUIMAnunțuriConcurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat I - tipăritor print digital

Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat I - tipăritor print digital

Publicat 17 iunie 2024, actualizat 18 iulie 2024
18 iulie 2024

Rezultat final muncitor calificat tiparitor print digital.docx

15 iulie 2024

Rezultatul probei interviu concurs ocupare post muncitor calificat I - tiparitor print digital.docx

10 iulie 2024

Rezultatul probei practice muncitor calificat I tiparitor print digital.docx

4 iulie 2024

Rezultatul etapei selectie de dosare.docx

17 iunie 2024

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” organizează concurs în vederea ocupării unui post de muncitor calificat I – tipăritor print digital, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la serviciul Editură din cadrul direcției informare și documentare.

Pentru detalii consultați materialele alăturate.