Concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante sem. I 2020-2021

Publicat 2 decembrie 2020, actualizat 5 februarie 2021
5 februarie 2021

Rezultate FINALE concurs posturi didactice ianuarie 2021.pdf

27 ianuarie 2021
20 ianuarie 2021
22 decembrie 2020

Decizie comisie concurs ianuarie 2021.pdf

2 decembrie 2020

Descriere și atribuții

Departamentul Studiul Formei și Ambient (SFA)

Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică (PUP)

Departamentul Științe Tehnice (ST)

Departamentul Proiectare de Interior și Design (PID)

Departamentul Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială (PUDT)

Departamentul Cercetare

Dosarul de concurs

La dosarul de concurs se vor atașa 5 copii digitale ale conținutul dosarului, pe CD/DVD, în vederea transmiterii lor către membrii comisiei de concurs.

În termen de max. 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității:

Din documentele transmise pentru website eliminați informațiile personale pe care nu le doriți făcute publice (de exemplu numărul de telefon, adresa de email, data nașterii, domiciliul, fotografia)

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau prin email la adresa registratura@uauim.ro. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației si Cercetarii, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la concurs (200 RON) se poate face:
• la Casieria UAUIM, luni-vineri: 8.30 – 10.30
sau
• prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere concurs post

Dosare