Facilități oferite

Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" are sediul principal în str. Academiei nr. 18-20. Aici se află toate spațiile pentru activitatea didactică (sălile de curs și seminarii, atelierele de proiectare, laboratoarele), biblioteca, sala de sport, birourile conducerii universității și ale serviciilor auxiliare, cabinetele cadrelor didactice.

Clădirea actuală este rezultatul unor extinderi succesive ale spațiilor adăpostite de primul corp, realizat între 1916-1927 după proiectul lui Grigore Cerchez și înscris pe lista monumentelor de arhitectură ale țării. Celelalte corpuri au fost realizate în anii 1960-1970. Ansamblul acestor clădiri (cu o suprafața desfășurată de cca. 27068 mp) ocupă întreaga insulă delimitată de străzile Academiei, Edgar Quinet și Biserica Enei.

Sălile de curs recent renovate sunt dotate cu mobilier nou și echipamente moderne de proiecție.

In UAUIM funcționează mai multe laboratoare ce dispun de aparatură modernă și softurile necesare, în raport cu specificul fiecăruia:

La parterul corpului dinspre str. Academiei se află un amplu spațiu expozițional care adăpostește expoziții ale proiectelor realizate de studenți, dar și importante expoziții de arhitectură și artă plastică.

In subsolul clădirii universității se află un bufet-restaurant, o papetărie, o librărie, un centru de plotare-copiere al UAUIM și un serviciu de copiere.

În incinta universității există o sală de sport iar în str. Larisa nr. 2 se află stadionul utilizat pentru orele de educație fizică; în același loc este construit și un bazin de înot.

Universitatea dispune de cea mai veche și mai complexă bibliotecă de specialitate din țară, înființată în anul 1912, prin donațiile primilor profesori ai școlii. Printre cele dintâi donații se numără colecțiile personale ale unor arhitecți și ingineri ca Ion Mincu, Grigore Cerchez, Paul Smărăndescu, Ermil Pangratti - primul rector al Școlii. In prezent, biblioteca cuprinde cca 200.000 de publicații de arhitectură, construcții, urbanism, design, artă, istorie, filozofie, sociologie, matematică etc. Biblioteca are două săli de lectură modern echipate.

Editura Universitară „Ion Mincu”, înființată în 2001, publică lucrări care privesc direct activitatea didactică (cursuri, breviare, sinteze documentare), lucrări de arhitectură și urbanism ale cadrelor didactice, lucrări ale studenților (cataloage de proiecte, lucrări științifice etc), precum și revista "Analele Arhitecturii". Dezvoltarea activității editurii este susținută de echiparea tipografiei cu aparatură dintre cele mai noi și eficiente.

Inființat în anul 1982, Centrul Expozițional Documentar UAUIM expune obiecte și documente reprezentative pentru învățământul românesc de arhitectură (diplomele primilor arhitecți români, acte emise de autorități cu privire la învățământul de arhitectură, diverse documente ale Școlii Superioare de Arhitectură, proiecte ale studenților școlii, etc.), precum și alte exponate legate de evoluția arhitecturii: machete ale unor monumente și construcții celebre, fragmente de ornamente și feronerie recuperate din demolările anilor ‘80 etc.

Universitatea asigură cazarea unui număr de 186 de studenți în caminul C1 - Tei, situat in bd. lacul Tei nr. 116 - 118, sector 2, București. Numărul normat este de 2 studenți / cameră.

La parterul imobilului se află:

Cel mai celebru club studențesc din tară, Clubul A, a fost fondat în 1969 din inițiativa studentului arhitect Emil Barbu Popescu și iși desfasoară activitatea în str. Blanari nr.14.

În afara sediului principal, UAUIM mai deține o clădire în str. M. Moxa nr. 3, înscrisă și ea pe lista monumentelor istorice, unde funcționează Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane și unde au loc diferite manifestări cu caracter științific și cultural.

Programul de studii de licență „Conservare și restaurare de arhitectură” își are sediul în zona centrală a Sibiului, într-o clădire istorică din str. Dealului.

De asemenea, în baza unui act de comodat, Universitatea dispune de ansamblul bisericii fortificate de la Dealu Frumos (jud. Sibiu), ansamblu medieval înscris pe lista monumentelor istorice, unde se desfășoară o serie de manifestări cu caracter didactic, profesional și larg cultural, workshop-uri internaționale, tabere studențești etc.

Studenții pot beneficia de burse de performanță, burse de merit și burse sociale din surse bugetare, burse acordate în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Educației Naționale și de Regulamentul de acordare a burselor al UAUIM.

Beneficiază de burse de performanță și burse de merit studenții care ocupă locuri subvenționate și care au efectuat integral activitățile universitare.

Bursele sociale sunt acordate pe bază de cerere studenților care ocupă locuri subvenționate, în funcție de situația socio-economică a familiei studentului și a criteriilor generale stabilite prin reglementările emise de Ministerul Educației Naționale și a criteriilor specifice, elaborate conform metodologiei proprii UAUIM.

În limita fondurilor disponibile, din surse proprii ale Universității, pot beneficia de burse și studenții admiși pe locuri cu taxă.