Examen de promovare în cariera didactică sem. II 2023-2024

Publicat 16 mai 2024, actualizat 31 mai 2024

Descrieri, atribuții, tematici, bibliografii

Departamentul Bazele proiectării de arhitectură

Departamentul Sinteza proiectării de arhitectură

Departamentul Științe tehnice

Departamentul Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului

Departamentul Studiul formei și ambient

Departamentul Proiectare de interior și design

Departamentul Planificare urbană și dezvoltare teritorială

Departamentul Proiectare urbană și peisagistică

Dosarul de concurs

Acte necesare examen promovare s2 2023-2024.zip*
* actualizare 31 mai 2024: Anexa 7 are un nou format

În vederea înscrierii la examenul de promovare în cariera didactică universitară, candidatul va întocmi un dosar care va fi depus în format tipărit și electronic (pe un stick USB, formatul documentelor putând fi Excel sau pdf, după caz), în vederea transmiterii lui către membrii comisiei de concurs.

Cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea desfășurării primei probe de examen, pe pagina principală a site-ului web propriu al universității, care găzduiește și pagina de internet a examenului, candidații vor transmite la adresa site.uauim@gmail.com următoarele documente, în vederea publicării lor pe site-ul universității, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal:

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM - în format tipărit și în format electronic (pe un stick USB, formatul documentelor putând fi Excel sau pdf, după caz) cu confirmare de primire, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Adresa instituției de învățământ superior este specificată pe pagina concursului de pe website-ul specializat, administrat de catre Ministerul Educației, precum și pe site-ul UAUIM.

Plata taxei de înscriere la examenul de promovare (200 RON) se poate face prin transfer bancar în contul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu deschis la BCR, IBAN RO65RNCB0090000508480011, cu specificația „taxă înscriere examen de promovare”.