ST-114 Introducere în teoria structurilor A1
ST-3 Materiale de construcție A1
ST-114E Introducere în teoria structurilor E1
ST-3E Materiale de construcție E1
ST-25 Istoria tehnicilor de construcție C1
ST-102 Introducere în tehnologia arhitecturală C1
ST-48 Construcții 1 U1 / P1
ST-68 Construcții (1) UAT1
ST-33 Materiale de construcții I1 / D1 / M1
ST-103 Structuri A2
ST-5 Construcții din lemn și oțel A2
ST-8 Construcții din zidărie și beton armat A2
ST-116 Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (1) A2
ST-103E Structuri E2
ST-5E Construcții din lemn și oțel E2
ST-8E Construcții din zidărie și beton armat E2
ST-116E Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (1) E2
ST-64 Introducere în restaurarea structurilor (1) C2
ST-26 Materiale și procedee constructive (1) C2
ST-27 Materiale și procedee constructive (2) C2
ST-29 Activități practice (lucrări de construcții) C2
ST-49 Construcții (2) U2 / P2 / UAT2
ST-50 Finisaj și echipare U2 / UAT2
ST-51 Inginerie structurală U2
ST-34 Alcătuiri constructive I2
ST-36 Statică și rezistența materialelor I2 / D2 / M2
ST-35 Finisaje I2
ST-19 Inginerie structurală A3
ST-88 Detaliere de arhitectură (1) A3
ST-85 Introducere în fizica construcțiilor A3 / C3
ST-106 Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (2) A3
ST-87 Proiect tehnologie arhitecturală (1) A3
ST-89 Detaliere de arhitectură (2) A3
ST-11 Instalații - echipare A3
ST-14 Activități practice (șantier) A3
ST-19E Inginerie structurală E3
ST-88E Detaliere de arhitectură (1) E3
ST-85E Introducere în fizica construcțiilor E3
ST-106E Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (2) E3
ST-87E Proiect tehnologie arhitecturală (1) E3
ST-89E Detaliere de arhitectură (2) E3
ST-11E Instalații - echipare E3
ST-14E Activități practice (șantier) E3
ST-65 Introducere în restaurarea structurilor (2) C3
ST-111 Detaliere de arhitectură (1) C3
ST-109 Instalații - echipare C3
ST-32 Restaurare arhitecturală C3
ST-112 Detaliere de arhitectură (2) C3
ST-97 Patologie și tratament C3
ST-71 Amenajări tehnico-edilitare U3 / P3 / UAT3
ST-37 Echipamente și instalații I3
ST-40 Structuri I3
ST-41 Proiect de detaliere tehnică I3
ST-93 Materiale de acoperire - vopsele D3 / M3
ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite D3 / M3
ST-31 Structuri pentru design D3
ST-16 Proiect tehnologie arhitecturală (2) A4
ST-82 Exigențe și performanțe în construcții A4
ST-78 Fizica construcțiilor (2) A4
ST-115 Structuri speciale A4
ST-107 Tehnologii moderne de intervenție structurală asupra clădirilor existente A4 (opt)
ST-58 Metal în arhitectură - estetică și tehnologie A4 (opt)
ST-70 Tehnologia habitatului sustenabil A4 (opt)
ST-113 Arhitectură incluzivă / Design universal A4 (opt)
ST-99 Materiale contemporane A4 (opt)
ST-16E Proiect tehnologie arhitecturală (2) E4
ST-82E Exigențe și performanțe în construcții E4
ST-78E Fizica construcțiilor (2) E4
ST-115E Structuri speciale E4
ST-70E Tehnologia habitatului sustenabil E4 (opt)
ST-99E Materiale contemporane E4 (opt)
ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior I4
ST-15 Fizica construcțiilor (1) I4
ST-43 Arhitectură - restaurare I4
ST-90 Proiect tehnic complex I4
ST-39 Estetica și tehnologia metalului I4 (opt) / D4 (opt)
ST-23 Proiect tehnologie arhitecturală (4) A5
ST-110 Instalații-echipare (2). Energii regenerabile și tehnologii sustenabile A5 (opt)
ST-60 Tendințe actuale în domeniul structurilor A5 (opt)
ST-54 Reabilitarea fondului construit A5 (opt)
ST-81 Proiect reabilitarea fondului construit A5 (opt)
ST-21 Structuri performante A5 (opt)
ST-59 Arhitectură sustenabilă A5 (opt)
ST-84 Proiect arhitectură sustenabilă A5 (opt)
ST-23E Proiect tehnologie arhitecturală (4) E5
ST-59E Arhitectură sustenabilă E5 (opt)
ST-84E Proiect arhitectură sustenabilă E5 (opt)
ST-100 Consultanță restaurare, detaliere - proiect atelier I5
ST-24 Eficiența economică și socială a investițiilor A6
ST-24E Eficiența economică și socială a investițiilor E6