UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Anul II, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

ST-50 | Finisaj și echipare

Departament: Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Ioana Șerbanescu
Obiective:
Formarea unui bagaj de cunoștințe din domeniul fizicii construcțiilor, finisajelor și echipării, necesar studenților Facultății de Urbanism pentru înțelegerea fenomenelor și problemelor legate de aceste aspecte ale mediului construit și industriei construcțiilor.
Acestea vor fi prezentate si insusite pe baza respectarii cerintelor de calitate in constructii, asa cum sunt evidentiate in legislatia din tara.
Conținut:
Fizica construcțiilor: higrotermica
Fizica construcțiilor: lumina naturală și artificială, acustica
Finisaje: clasificări, analiză
Finisaje pentru pereți
Finisaje pentru tavane
Pardoseli
Scări
Învelitori terasă
Învelitori pe șarpantă
Tâmplării
Finisaje speciale
Instalații de apă și canalizare – instalatii de stingere a incendiilor
Instalații de încălzire
Instalații electrice și ventilatie/climatizare – desfumarea in caz de incendiu
Metoda de predare:
Interactivă, prin dialog și interogarea cunoștințelor anterioare sau a logicii cursului; expunere cu schițe sumare pe tablă.
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
Cursurile de finisaj ale prof. Alexandru Stan și Ana Maria Dabija, baza de date BICAU (www.bicau.ro), revistele Detail.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/